Navigace

Obsah

Dobrý den,

obdrželi jsme dnes od vedení MŠ Uhlířské Janovice, informaci o tom, že Vaše dítě bylo dne 10.-.12.11.2021( přítomno ve škole, kde přišlo do kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19 oddělení Rybičky).

Na Vaše dítě se kvůli této skutečnosti vztahuje karanténa. Dle pravidel platných od 25.10.2021 bude trvat minimálně 7 dní ode dne posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. minimálně do 17.- 19.11.2021 včetně. Do výše uvedeného data a zároveň do obdržení zprávy o negativním výsledku PCR testu !!! na onemocnění COVID-19, je třeba, aby se Vaše dítě zdrželo jakéhokoli kontaktu s cizími osobami a nenavštěvovalo školské zařízení!!!!!

Karanténní opatření se vztahují pouze na Vašeho potomka. Rodina by ale měla dle vlastního zvážení zavést patřičná opatření, zejména pak nepřijímat v domácnosti návštěvy, nikoho s dítětem v karanténě nenavštěvovat, v domácnosti intenzivně větrat, používat dezinfekci a podobně.

Pokud se rozhodnete nepodstoupit PCR test, bude karanténa trvat 14 dní ode dne posledního kontaktu s nemocnou osobou, tj. do 24.-26.11.2021.

Pro ukončení karantény po 7 dnech od posledního kontaktu s osobou pozitivní na COVID-19 je potřeba Vaše dítě nechat otestovat PCR testem na přítomnost viru SARS-CoV-2, a to v nejbližším možném termínu dle kapacit odběrových míst.

Do školského zařízení a na veřejnost může Vaše dítě vstoupit až po obdržení negativního výsledku testu a zároveň po uplynutí minimálně 7 denní karantény, tedy nejdříve po 17. - 19.11.2021 , za předpokladu, že nebude vykazovat žádné příznaky onemocnění COVID-19. V případě, že se v průběhu nařízených karanténních opatření objeví příznaky onemocnění COVID-19, je následně povinné absolvovat PCR test.

Vyberte si jakékoli odběrové místo, seznam odběrových míst je také na stránkách https://testovani.uzis.cz/ V blízké době obdržíte SMS zprávu s informací, že Vaše dítě bylo v rizikovém kontaktu s osobou pozitivně testovanou na onemocnění COVID-19. E-žádanku na PCR test si můžete vygenerovat sami formou sebetrasování pomocí odkazu ve zmíněné SMS zprávě, nebo můžete vyčkat na trasování pomocí telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény, v rámci kterého Vám rovněž může být vystavena e-žádanka na PCR test. O karanténě svého dítěte informujte, prosím, ošetřujícího lékaře Vašeho dítěte, který Vám může také vystavit žádanku na test, nebo případně doklad o ošetřování člena rodiny. Jako podklad k vydání příslušných dokumentů můžete použít i tento e-mail.

Informace o OČR jsou k dispozici na webu: https://www.cssz.cz/web/cz/-/osetrovne-po-zahajeni-noveho-skolnihoroku-se-standardne-ridi-zakonem-o-nemocenskem-pojisteni

Pokud Vaše dítě bylo již v minulosti pozitivně testováno na onemocnění COVID-19, a ode dne testování neuplynulo více než 180 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test, se na něj nevztahují a může tedy do základní školy nadále docházet. Tuto skutečnost sdělte, prosím, vedení základní školy, a dále tuto skutečnost vyřiďte v rámci sebetrasování nebo v rámci telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény. Karanténní opatření ani povinnost absolvovat PCR test se na Vaše dítě nevztahují, pokud má vystavený certifikát MZ ČR o provedeném kompletním očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo k datu posledního kontaktu s pozitivní osobou nejméně 14 dní, a zároveň nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19 . Tuto skutečnost sdělte, prosím, vedení základní školy, a dále tuto skutečnost vyřiďte v rámci sebetrasování nebo v rámci telefonického rozhovoru z centra Chytré karantény. V případě objevení se příznaků je povinné absolvovat PCR test.

Pokud bude výsledek PCR testu Vašeho dítěte pozitivní, informujte o tom, prosím, ihned vedení školy a také mne na níže uvedenou e-mailovou adresu. V případě pozitivního výsledku PCR testu, bude Vaše dítě minimálně na 14 dní od testu v izolaci. Karanténa se pak bude týkat všech vašich rodinných příslušníků, kteří jsou ve společné domácnosti (vyjma těch, kteří jsou kompletně očkováni proti onemocnění COVID-19 a od aplikace poslední dávky uplynulo nejméně 14 dní, a těch, kteří jsou ve 180 denní ochranné lhůtě po prodělání onemocnění COVID-19, a zároveň nebudou vykazovat příznaky onemocnění COVID-19). Do dětského kolektivu se bude moci vrátit po uplynutí minimálně 14 denní izolace a zároveň pokud nebude mít 3 dny zpětně žádné příznaky nemoci.

 

S pozdravem

Monika Opplová

Referent oddělení hygieny dětí a mladistvých pro okresy Kutná Hora, Kolín a Nymburk

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Územní pracoviště Kutná Hora U Lorce 40, 284 01 Kutná Hora tel.: 310 014 448

email: monika.opplova@khsstc.cz

 

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě z důvodu uzavření školského zařízení:

 

https://eportal.cssz.cz/documents/20122/35811/ZOPPD.pdf/8ce93c55-bba3-8f26-7920-268e1097025a?t=1598337073094

 

 

Informace pro rodiče dětí ze 3.třídy - Rybičky!!!

 

Informujeme Vás o situaci ve 3.třídě - Rybičky:

 

Výsledek PCR testu u paní učitelky vyšel pozitivně. 

Dle dostupných informací bude nutné, aby děti přítomny v MŠ ve středu 10.11., ve čtvrtek 11.11., v pátek 12.11. (nebo pouze některý z těchto dnů), podstoupily PCR test na onemocnění Covid-19 nebo nastoupily na14ti denní karanténu. 

Ve čtvrtek 18.11. nemohou tyto děti nastoupit do MŠ!

V nejbližším čase očekáváme kontakt z KHS, pak Vás budeme opět informovat.

Sledujte zdravotní stav svého dítěte! 

 

I nadále sledujte webové stránky!

 

 

DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO RODIČE DĚTÍ ZE 3.TŘÍDY - RYBIČKY!!!

 
Vážení rodiče!
 
Vaše děti byly v pátek dopoledne dne 12.11. v kontaktu s paní učitelkou, která v odpoledních hodinách nahlásila vedení MŠ pozitivní antigenní test na onemocnění COVID-19. 
 
Test PCR podstoupí v úterý 16.11. O výsledku PCR testu Vás budeme informovat pravděpodobně ve středu 17.11.
 
V pondělí 15.11. a v úterý 16.11. bude třída Rybiček v provozu běžného režimu.
 
Všechny rodiče žádáme o sledování zdravotního stavu svého dítěte. V případě jakýchkoliv příznaků respiračního onemocnění neposílejte dítě do MŠ a kontaktujte svého pediatra. Do školního kolektivu musí dítě přijít zdravé.
 
Zvažte docházku Vašeho dítěte do MŠ v těchto dnech (15.-16.11.).
 
I nadále sledujte webové stránky, kde naleznete veškeré informace!
 
 
 
 
 
 
Vážení rodiče,
 
vzhledem k trvající situaci ohledně epidemie koronaviru Vás žádáme o dodržení hygienických pravidel. Děti se nebudou testovat, povinnost zakrytí úst a nosu rouškou se na ně nevztahuje.
Při vstupu do prostor MŠ je nutné, aby dospělá osoba použila respirátor třídy FFP2 bez výdechového ventilu.
Dále Vás žádáme o omezení počtu dospělých v jedné místnosti. S dítětem vstupujte pouze jedna osoba z rodiny. V prostorech MŠ se zdržujte jen nezbytně nutnou dobu. Použijte dezinfekci.
 
Děkujeme za respektování a dodržení těchto hygienických pravidel!
Kolektiv MŠ
 
 
 
Distanční výuka pro předškoláky
 
Mateřská škola bude povinna poskytovat vzdělávání distančním způsobem pouze dětem, pro které je předškolní vzdělávání povinné. Bude ho muset spustit tehdy, pokud do školky nebude moc přijít víc než polovina dětí, kterých se povinná předškolní výchova týká. A to nadpoloviční většina takových dětí z celé školky. 
Distanční výuka se nebude týkat dětí v mateřské škole, pro něž není předškolní vzdělávání povinné. Povinně chodí jeden rok do mateřských škol předškoláci.
 
 
 

Mateřská škola v Uhlířských Janovicích je pětitřídní s celodenním provozem. Třídy „Vrabčáci“, „Světlušky“, „Rybičky“, „Berušky“ a „Koťátka“ pojmou 132 dětí. Mateřská škola je pavilónového typu z roku 1982. Situovaná je na okraji města v blízkosti rybníků a přírody. Celá je obklopena rozsáhlou zahradou, okrasné plochy střídají hrací areály pro hry dětí. Mateřská škola prošla v létě roku 2007 celkovou rekonstrukcí. Od ledna 2008 se zvýšila její kapacita na 108 dětí a v roce 2014 byla zbudována v prvním patře hospodářského pavilonu pátá třída „Koťátka“. Celková kapacita mateřské školy v současné době je 132 dětí.

Třídy tvoří heterogenní skupiny 27 dětí od 2 do 7 let. Rodiče a děti si mohou vybrat svoji třídu podle přání. Propojením standartní nabídky práce MŠ s našimi specifickými programy, chceme podporovat zdraví dětí, jejich osobní spokojenost a pohodu, rozvíjet zdravé sebevědomí a ctižádost.


Celodenní provoz MŠ je od 6:00 do 16:00 hodin.

Adresa:
Mateřská škola Uhlířské Janovice          
Třebízského 770
258 04 Uhlířské Janovice

____________________________

Ředitelka MŠ  

Zuzana Gruszová

______________________________

Zástupkyně ředitelky

Mgr. Kateřina Šmejdová

Telefon:
327 542 081 třída - ředitelna
327 544 171 kancelář účetní
327 300 005 jídelna ZŠ
327 544 171 kancelář účetní - p. Marie Bílková
E-mail: ms.uhl.janovice@seznam.cz

hřiště

...

Fotogalerie

27.11.2021

Martin na bílém koni

Martin na bílém koni

Detail

17.11.2021

Přijíždí Martin na bílém koni

Přijíždí Martin na bílém koni

Detail

15.11.2021

Putování za zvířátky

Putování za zvířátky

Detail

Kalendář akcí

01.12.2021

Čertovsko-andělský den - Koťátka

Děti ze třídy Koťátka si ve středu 1.12. užijí čertovsko-andělský den. Více info na nástěnce v šatně a u paní učitelek.

Detail

02.12.2021

Čertovsko-andělský den - Rybičky

Ve čtvrtek 2.12. si děti ve třídě Rybičky užijí čertovsko-andělský den. Více info na nástěnce v šatně a u paní učitelek.

Detail

01.12.2021

Čertovsko-andělský den - Koťátka

Děti ze třídy Koťátka si ve středu 1.12. užijí čertovsko-andělský den. Více info na nástěnce v šatně a u paní učitelek.

Detail

02.12.2021

Čertovsko-andělský den - Rybičky

Ve čtvrtek 2.12. si děti ve třídě Rybičky užijí čertovsko-andělský den. Více info na nástěnce v šatně a u paní učitelek.

Detail

27.11.2021

Martin na bílém koni

Martin na bílém koni

...

Detail

17.11.2021

Přijíždí Martin na bílém koni

Přijíždí Martin na bílém koni

...

Detail

15.11.2021

Putování za zvířátky

Putování za zvířátky

...

Detail