Navigace

Obsah

II. třída Světlušky

světlušák

Naše paní učitelky: Eva Kopecká
  Bc. Michaela Vojtová
Asistentka pedagoga: Jana Šichmanová
Zaměření třídy:

Pracovně - výtvarné,

hudební s prvky muzikoterapie

Organizace dne – II. třída

6:00 – 7:00 hod.: scházení dětí v I. třídě

7:00 – 9:30 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8:30 – 9:00 hod.: hygiena, svačina

9:30 – 11:30 hod.: pobyt venku

11:30 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 – 14:15 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:15 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 15:30 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

15:30 – 16:00 hod.: rozcházení dětí z II. třídy