Navigace

Obsah

III. třída Rybičky

ryba

Naše paní učitelky: Jana Líbalová
  Mgr. Kateřina Šmejdová
Školní asistent:

 

Martina Vecková

 

Zaměření třídy:

Rozvoj pohybových dovedností - balanční míče,

hudební hrátky a tanečky

Organizace dne - III. třída a IV. třída

6:00 – 7:00 hod.: scházení dětí ve III. třídě

7:00 – 9:30 hod.: spontánní činnosti (námětové, konstruktivní, didaktické, pracovní, hudební, výtvarné atd.), individuální, skupinová i frontální práce s dětmi, pohybové aktivity

8:30 – 9:00 hod.: hygiena, svačina

9:30 – 11:30 hod.: pobyt venku

11:30 – 12:15 hod.: hygiena, oběd, příprava na odpolední odpočinek

12:00 – 14:00 hod.: odpočinek dětí dle jejich individuální potřeby, klidové aktivity

14:00 – 14:45 hod.: hygiena, odpolední svačina

14:45 – 15:00 hod.: spontánní a skupinové hry dětí, pokračování v započatých dopoledních aktivitách, individuální plánované činnosti

15:00 – 16:00 hod.: rozcházení dětí ze III. třídy (v lichý týden) a ze IV.třídy (v sudý týden)