Menu
Mateřská škola Uhlířské Janovice
Mateřská školaUhlířské Janovice

Zápis 2019 - 2020

Mateřská škola Uhlířské Janovice, Třebízského 770

Třebízského 770, 285 04 Uhlířské Janovice. Tel. 327 542 081

 

 

 

Kritéria k přijetí dětí pro školní rok 2019/2020 k docházce

do Mateřské školy Uhlířské Janovice, Třebízského 770

 

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Uhlířské Janovice, Třebízského 770, Uhlířské Janovice 285 04 budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

 

 1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu), ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nemladší.

Školský obvod = „spádová mateřská škola“, Uhlířské Janovice, Silvánka, Mitrov, Malejovice, Kochánov, Opatovice II, Janovická Lhota, Bláto.

 

 1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu), ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 12. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nejmladší.

Školský obvod = „spádová mateřská škola“, Uhlířské Janovice, Silvánka, Mitrov, Malejovice, Kochánov, Opatovice II, Janovická Lhota, Bláto.

 

 1. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích (z nespádové oblasti), které do 31. 12. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku - podle věku od nejstarších po nejmladší.

(Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33)

  Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

Podmínky přijetí dítěte mladšího tří let:

Dítě by mělo být přes den bez plen, dokázat si dojít na toaletu (nebo si o to alespoň říci). Umět samo pít z hrnečku, jíst lžící. Schopno komunikovat s dospělým a sdělit jednoduché potřeby. Být zvyklé na chůzi (doba vycházek s ostatními dětmi). V zájmu vlastního dítěte důkladně zvažte, zda je dítě připravené na vstup do MŠ a zda škola bude v jeho věku přínosem.

 

V Uhlířských Janovicích 1. 3. 2019

 

Zuzana Gruszová – ředitelka školy

 

 

 

 

Mateřská škola Uhlířské Janovice

                  Třebízského 770, 285 04 Uhlířské Janovice, 327/542081

 

Zveme Vás na

 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 

v Mateřské škole Uhlířské Janovice, Třebízského 770,

 

který se bude konat ve dnech:  26. 3. 2019 (úterý) a

                                                             27. 3. 2019 (středa)          

                        v době od:      7:30 -  11:00 hod.

                                                  14:00 - 16:00 hod.

 

V těchto dnech si mohou děti i rodiče prohlédnout areál školy a seznámit se s výchovnou prací a činnostmi dětí na jednotlivých třídách.

 

    Zároveň zde obdrží –             Žádost o přijetí dítěte do mateřské školy

 

                                                   Evidenční list pro dítě v mateřské škole

 

Zápisní list

 

 

 

 

Z Á P I S

 

 

dětí do Mateřské školy v Uhlířských Janovicích, Třebízského 770

pro školní rok 2019/2020 se bude konat dne

 

16. 5. 2019 (čtvrtek)

     v době od:       9:00-15:00 hod.

           v ředitelně  MŠ Uhlířské Janovice.

 

Děti do mateřské školy budou přijímány dle stanovených kritérií ze dne 1. 3. 2019

 

 

 

V Uhlířských Janovicích: 1. 3. 2019                            

                                                                                                              

 

Zuzana Gruszová

ředitelka MŠ

 

 

Zápis do MŠ Uhlířské Janovice na šk. rok 2019/2020

Vážení rodiče, pokud žádáte o zápis dítěte do Mateřské školy Uhlířské Janovice, jsou tyto informace určené právě pro Vás.

Ve dnech 26. 3. 2019 a 27. 3. 2019 v době od 7:30 – 11:00 a 14:00 – 16:00 hod. Vás zveme na Den otevřených dveří. V těchto dnech si můžete s dětmi prohlédnout areál školy a seznámit se s výchovnou prací a činnostmi na jednotlivých třídách. Zároveň zde obdržíte:

 • Žádost o přijetí dítěte do MŠ

 • Evidenční list

 • Zápisní list

Všechny tyto vyplněné dokumenty a Evidenční list potvrzený od lékaře odevzdáte osobně v den zápisu 16. 5. 2019 9:00 – 15:00 hod v ředitelně školy, kdy Vám bude přiděleno registrační číslo. Rodiče předloží OP a rodný list dítěte.

Výsledky zápisu

Pro rozhodnutí o přijetí (nepřijetí) vašeho dítěte se dostavíte 13. 6. 2019 v době od 9:00 – 11:00 hod, 12:30 – 15:00 hod do ředitelny školy. Kde se také dozvíte termín Informativní schůzky pro rodiče nově přijatých dětí.

 

Kritéria k přijetí dětí pro školní rok 2019/2020 k docházce do Mateřské školy Uhlířské Janovice, Třebízského 770

K předškolnímu vzdělávání do mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Uhlířské Janovice, Třebízského 770, Uhlířské Janovice 285 04 budou přijímány děti v tomto pořadí (do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku):

 1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu), ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 8. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nemladší.

Školský obvod = „spádová mateřská škola“, Uhlířské Janovice, Silvánka, Mitrov, Malejovice, Kochánov, Opatovice II, Janovická Lhota, Bláto.

 1. Děti s trvalým pobytem (v případě cizinců děti s místem pobytu), ve školském obvodu mateřské školy, které do 31. 12. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku – podle věku od nejstarších po nejmladší.

Školský obvod = „spádová mateřská škola“, Uhlířské Janovice, Silvánka, Mitrov, Malejovice, Kochánov, Opatovice II, Janovická Lhota, Bláto.

 1. Děti s trvalým pobytem v jiných obcích (z nespádové oblasti), které do 31. 12. 2019 dosáhnou nejméně třetího roku věku- podle věku od nejstarších po nejmladší.


 

(Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 4, § 5, § 33)

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

Podmínky přijetí dítěte mladšího tří let: Dítě by mělo být přes den bez plen, dokázat si dojít na toaletu (nebo si o to alespoň říci). Umět samo pít z hrnečku, jíst lžící. Schopno komunikovat s dospělým a sdělit jednoduché potřeby. Být zvyklé na chůzi (doba vycházek s ostatními dětmi). V zájmu vlastního dítěte důkladně zvažte, zda je dítě připravené na vstup do MŠ a zda škola bude v jeho věku přínosem.

Informace k zápisu do MŠ na šk. rok 2019/2020 a k povinnému předškolnímu vzdělávání

Podle nového školského zákona s účinností od 1. 1. 2017 platí: od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 5. roku věku, do zahájení povinné školní docházky, je předškolní vzdělávání povinné, není-li stanoveno jinak. V letošním roce toto platí pro dětí, kterým bude 5 let před 1. 9. 2019.

 1. Povinné předškolní vzdělávání v MŠ

 • pravidelná denní docházka

 • v pracovních dnech nepřetržitě 4 hodiny denně, v době školních prázdnin je dobrovolné

 • podmínky pro omlouvání neúčasti a uvolňování dítěte stanoví školní řád

 1. Jiný způsob povinného předškolního vzdělávání

 • individuální vzdělávání, jiná MŠ

 • povinnost zákonného zástupce oznámit do 31. 5. 2019 přijetí do jiné MŠ ředitelce spádové MŠ

Mateřská škola, přijímá pouze děti, které se podrobily stanoveným pravidelným očkováním, mají doklad, že jsou proti nákaze imunní nebo se nemohou očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci (viz § 50 zákona č.258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví v platném znění). Výjimku mají děti, které budou přijaty k povinnému předškolnímu vzdělávání (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění).

 

V Uhlířských Janovicích 1. 3 .2019                                                                              Zuzana Gruszová – ředitelka školy

 

O školce

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 23. 5. 2024
slabý déšť 20 °C 10 °C
pátek 24. 5. slabý déšť 18/12 °C
sobota 25. 5. slabý déšť 23/11 °C
neděle 26. 5. déšť 14/9 °C

Svátek

Svátek má Vladimír

Mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu v mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Mohlo by Vás zajímat