Navigace

Obsah

Mateřská škola Uhlířské Janovice, Třebízského 770

Třebízského 770, 285 04 Uhlířské Janovice. Tel. 327 542 081

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Uhlířské Janovice, Třebízského 770, pro školní rok 2021/2022.


Ředitelka školy rozhodla jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení   § 34 odst. 3 § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), že vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Uhlířské Janovice.  

 

Seznam uchazečů

 

Uchazeč

Výsledek řízení

01/2021 - 1

přijat/a

02/2021 - 1

přijat/a

03/2021 - 1

přijat/a

04/2021 - 1

přijat/a

05/2021 - 1

přijat/a

06/2021 - 1

přijat/a

07/2021 - 1

přijat/a

08/2021 - 1

přijat/a

09/2021 - 1

přijat/a

10/2021 - 1

přijat/a

11/2021 - 1

přijat/a

12/2021 - 1

přijat/a

13/2021 - 1

přijat/a

14/2021 - 1

přijat/a

15/2021 - 1

přijat/a

16/2021 - 1

přijat/a

17/2021 - 1

přijat/a

18/2021 - 1

přijat/a

19/2021 - 1

přijat/a

20/2021 - 1

přijat/a

21/2021 - 1

přijat/a

22/2021 - 1

přijat/a

23/2021 - 1

přijat/a

24/2021 - 1

přijat/a

25/2021 - 1

přijat/a

26/2021 - 1

přijat/a

27/2021 - 1

přijat/a

28/2021 - 1

přijat/a

29/2021 - 1

přijat/a

30/2021 - 1

přijat/a

31/2021- 1

přijat/a

32/2021 - 1

přijat/a

33/2021 - 1

přijat/a

34/2021 - 1

přijat/a

35/2021 - 1

přijat/a

36/2021 - 1

přijat/a

37/2021 - 1

přijat/a

38/2021 - 1

přijat/a

41/2021 - 1

přijat/a

42/2021 - 1

přijat/a

43/2021 - 1

přijat/a

44/2021 - 1

přijat/a

45/2021 - 1

přijat/a

46/2021 - 1

přijat/a

49/2021 - 1

přijat/a

50/2021 - 1

přijat/a

51/2021 - 1

přijat/a

52/2021 - 1

přijat/a

53/2021 - 1

přijat/a

54/2021 - 1

přijat/a

55/2021 - 1

přijat/a

56/2021 - 1

přijat/a

57/2021 - 1

přijat/a

58/2021 - 1

přijat/a

59/2021 - 1

přijat/a

 

 


                                                                                                   

                                                                                                      

 

 

 

 

Poučení:

 

Proti tomuto rozhodnutí je možné se odvolat v souladu s § 81 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů ve lhůtě do 15 dnů od data převzetí tohoto rozhodnutí, a to prostřednictvím ředitelky Mateřské školy Uhlířské Janovice, Třebízského 770 ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Odboru školství, mládeže a sportu, Zborovská 11, 150 21 Praha 5.

              

 

 

 

                                                                                                                                   11. 6. 2021

                                                                                                                           Zuzana Gruszová

                                                                                                                               ředitelka MŠ

 

Datum zveřejnění rozhodnutí 11. 6. 2021